رفتن به مطلب
برای استفاده از تمامی امکانات و مطالب شگفت انگیز ما، لازم است عضو / وارد سایت RozaMind شوید. ×

منابع عدالت اجتماعی | References for Social Justice

منابع عدالت اجتماعی | References for Social Justice

تالار

 1. اولین تجربه مداخلات طرح سنجش عدالت

  کتاب «اولین تجربه مداخلات طرح سنجش عدالت در سلامت شهری: در شهر تهران»

  نویسندگان: فرزانه رسام، عزت الله فاضلی

   

  110
  ارسال
 2. شاخص های سنجش عدالت در سال 1390

  شاخص های سنجش عدالت در سال 1390

  Indices of Justice Assessment

  79
  ارسال
 3. پرسشنامه های سنجش عدالت

  پرسشنامه های سنجش عدالت

  Justice Assessment Questionnaires

  28
  ارسال
 4. ابزار ارزیابی و پاسخدهی به برابری سلامت شهری

  ابزار ارزیابی و پاسخدهی به برابری سلامت شهری

  32
  ارسال
[[Template core/front/global/mobileNavigation is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]